Instruktør Uddannelse


CoreReformer åbner nye studier og søger derfor Reformer Instruktører

Drømmer du om at blive Reformer Instruktør?
Har du lyst til at være med til at bygge et Reformer Studie op?

Måske har du allerede en baggrund indenfor Pilates. men ikke Reformeren?
Måske har du trænet Reformer i længere tid?
Måske er du uddannet fysioterapeut, personlig træner, fitness instruktør eller massør?
Måske har du mange års undervisningserfaring, måske ikke.
Det vigtigste er, at du har lyst til at give hver enkelt af dine medlemmer resultater, som hun ikke har drømt om.

Tilskud til din uddannelse – har du forudsætningerne for at blive en god CoreReformer instruktør, betaler vi en del af uddannelserne. Er du blevet inspireret så kontakt os med det samme, så vi kan se på mulighederne.

Pilates Academy Uddannelser
Pilates Reformer & Mat
Pilates Reformer 1
Pilates Reformer 2
Uddannelser kan tages hver for sig eller i forløb, så de udgør en samlet Reformerinstruktør uddannelse på 100 timer. Afhængigt af din baggrund kan du tage en eller to af uddannelserne.
Skriv til os, så vi sammen kan finde ud af, hvordan du får den bedste baggrund for at blive en top underviser.

Reformer & Mat
Målet med Reformer & Mat er at give dig viden om og forståelse for anatomi, bevægelsesprincipper og selvfølgelig Pilates principperne. Uddannelsen bygger på de originale Pilates principper, men med den nyeste viden og udvikling indenfor Pilates systemet. Du lærer at screene dine elever og ”reforme” deres kroppe, at undervise og vide hvilket niveau dine elever skal trænes på.

Uddannelsens indhold
Hvad er Pilates?
Hvorfor træne Pilates?
Hvem kan træne Pilates?
Hvilke fordele er der ved at træne Pilates?
Pilates principperne
Anatomi og bevægelses principper
Vejrtrækning som en del af træningen
Screening af elever
Teori – hvorfor lave denne øvelse – hvad er den god for?
Praktisk forståelse og arbejde med øvelserne
Korrekt set up og udførsel af øvelserne
Modifikationer/alternativer
Progression
De mest almindelige lidelser, ondt i ryggen, nakken osv.
Hvad skal du være opmærksom på i forhold til skader?

Praktiske forhold
Praktiske forhold er ens for begge ovenstående uddannelser.
CoreReformer, Frederikssundsvej 340
Varighed 20 timer
Pris kr. 6.500 inkl. undervisningsmateriale; Pilates Anatomy by Rael Isacowitz

Underviser: Frida Lehman

Skriftligt Pensum
Bogen ”Pilates Anatomy” er den vi arbejder med på uddannelsen.
Anbefalede bøger:
Return to Life af Jospeh Pilates
Anatomy of Movement af Blandine Calais-Germain

Forventninger til dig
Vi forventer, at du deltager 100 % på uddannelsen. Uddannelsesbogen skal læses og læres grundigt, da den er indgangen til din grundlæggende Pilates viden, og den vil hjælpe dig til at forstå og anvende Pilates principperne.
Hvorfor er de enkelte øvelser så fantastisk effektive når de udføres korrekt, og meget vigtigt, hvordan udføres de korrekt. Denne viden vil du komme til at give videre til dine elever. For at blive en dygtig Pilates Reformer instruktør er det vigtigt, at du er parat til at arbejde intensivt med kroppen og lære den endnu bedre at kende – kun på den måde kan du lære dine elever at træne kroppen efter Pilates principperne så de får livslange resultater.

Forudsætninger
Du har som minimum 30 Pilates Mat/Reformer klasser bag dig, som udøver. Du har trænet Pilates, yoga eller har en uddannelse indenfor anatomi og fysiologi.

Pilates Reformer 1
Målet med Pilates Reformer 1 er at bygge øvelser på den viden, du har fra Pilates Basis. Her tager du din Pilates, anatomi og bevægelser og arbejder på gulv og Reformer med øvelser og program. Vi arbejder med korrekt udførsel af øvelserne, korrekt set up og om den praktiske forståelse for de enkelte øvelser. Det er gennem din egen krop (træning/erfaringer), du danner grundlaget for, hvordan du skal arbejde med dine elevers kroppe. Du får en indgående viden og forståelse for CoreReformers måde at undervise Reformer på.

Indhold
Gennemgang og Pilates principperne som vi anvender i CoreReformer
Din viden om anatomi bliver integreret med øvelserne
3 Master klasser (Reformer Pilates 1, Reformer Pilates 2 og Reformer NRGY)
Praktisk arbejde med øvelserne og dit program
Korrekt set up
Korrekt udførsel af øvelserne
Progression, modifikationer & alternativer
Undervisningsteknikker, cueing og din stemme
Feedback til eleverne
Tips & tricks

Praktiske forhold
CoreReformer, Frederikssundsvej 340, 2700 Husum

Varighed 20 timer
Underviser Frida Lehman

Pris kr. 4.500 inkl. undervisningsmateriale; Pilates Anatomy by Rael Isacowitz
Skriftligt Pensum
Bogen Pilates Anatomy er den, vi arbejder med på uddannelsen, så den skal du læse og kende som din egen baglomme. Josephs Pilates bog ”Return to Life” kan vi også anbefale. Den vil give dig en stor indsigt i Pilates og den måde Joseph Pilates arbejdede med kroppen og udviklede Pilates principperne.

Forventninger til dig
Vi forventer, at du deltager 100 % på uddannelsen. Uddannelsesbogen skal læses og læres grundigt, da den er indgangen til din grundlæggende Pilates viden, og den vil hjælpe dig til at forstå og anvende Pilates.
Hvorfor er den enkelte øvelse så fantastisk effektiv, når den udføres korrekt, og hvordan udføres den korrekt. Denne viden vil du komme til at give videre til dine elever. For at blive en den bedste Pilates instruktør er det vigtigt, at du er parat til at arbejde intensivt med kroppen og lære den endnu bedre at kende – kun på den måde kan du lære dine elever at træne kroppen efter Pilates principperne, så de får livslange resultater.

Pilates Reformer 2
Målet med Pilates Reformer 2 uddannelsen er at give dig et redskab til din Pilates undervisning. Reformeren er et af mange redskaber som Joseph Pilates har udviklet. Pilates Reformer 2 er forsættelsen på Pilates Basis og Pilates Reformer 1.
Vi arbejder ud fra et fast program, som du kan tage med dig ud på dine klasser, og som skal give dig en sikker og tryg start som Pilates Reformer instruktør. Din elever vil elske dig for dette program, som vil ”reforme” dem og give dem livslange resultater.

Indhold
3 Master klasser med Dawne
Korrekt set up af Reformer bænken & Sikkerhed
Gennemgang af dit undervisningsprogram.
Teori – hvorfor lave denne øvelse – hvad er den god for? Hvilke muskler arbejder vi med?
Praktisk forståelse og arbejde med øvelserne
Korrekt set up og udførsel af øvelserne
Modifikationer/alternativer
Program trænes og de enkelte øvelser analyseres og praktiseres
Opbygning af en klasse – balance mellem øvelser, forside/bagside
Tung vs let belastning
Hvordan du ændrer fokus på dine øvelser/klasser
Brug af musik
Få succes som underviser
Undervisningsteknikker
Cueing og din stemme
Korrektion og feedback til eleverne

Praktiske forhold
CoreReformer, Frederikssundsvej 340
20 timers undervisning

Pris kr. 4.500 inkl. undervisningsmateriale; ‘Pilates Anatomy’ af Rael Isacowitz
Skriftligt Pensum; Bogen Pilates Anatomy skal du kende som din egen baglomme.

Din underviser
Dawne Likhodedova er certificeret Master Trainer hos Balanced Body. Hun underviser i alt indenfor Pilates. Hun har sit eget Pilates Studie i London, BePilates.
Pris kr. 5.500 inkl. undervisningsmateriale; Pilates Anatomy by Rael Isacowitz

Skriftligt Pensum
Bogen ”Pilates Anatomy” er den vi arbejder med på uddannelsen.
Anbefalede bøger:
Return to Life af Jospeh Pilates og Anatomy of Movement af Blandine Calais-Germain

Forventninger til dig
Vi forventer, at du deltager 100% på uddannelsen. Uddannelsesbogen skal læses og læres grundigt, da den er indgangen til din grundlæggende Pilates viden, og den vil hjælpe dig til at forstå og anvende Pilates.
Hvorfor er den enkelte øvelse så effektiv, når den udføres korrekt, og hvordan udføres den korrekt. Denne viden vil du komme til at give videre til dine elever. For at blive en dygtig Pilates Reformer instruktør er det vigtigt, at du er parat til at arbejde intensivt med kroppen og lære den endnu bedre at kende – kun på den måde kan du lære dine elever at træne kroppen efter Pilates principperne så de får livslange resultater.

Forudsætninger
Du har gennemført Pilates Mat 1 og Pilates Reformer 1 hos Pilates Academy eller tilsvarende uddannelse. Du har som minimum 30 Pilates Mat/Reformer klasser bag dig, som udøver. Du har trænet Pilates, yoga eller har en uddannelse indenfor anatomi og fysiologi.

Eksamen
Eksamenstider offentligt gøres på et senere tidspunkt.
Til eksamen trækkes en undervisning på 20 minutter. Der eksamineres i de vigtigste teknikker i forhold til Pilates anatomi og korrekt udførsel af given øvelsessekvens.

Selvtræning i før, under og efter Reformer Instruktør Uddannelsen – 40 timer
Hvad er målet med selvtræning?
– Få Reformeren ind under huden
– Lære sin egen krop at kende i forhold til de enkelte øvelser
– Forskellige cases udleveres af Frida (evt. korte 2 timers samlinger hvor de diskuteres)
– At forstå hvordan de enkelet muskler arbejder
– Bruge sin nye viden i træningen
– Få så mange timer på Reformeren som muligt. Med Pilates træning bliver man aldrig
– Arbejde med pensum; anatomi, bevægelsesprincipper og Pilates principper
– Træn øvelser, alternativer og progression
– Øve sit program
– Øve sin queing

CoreReformer søger de bedste kandidater til uddannelsen. Vores mål er at give personlig højkvalitets undervisning. Men hvad er den bedste kandidat?
– Du er uddannet fysioterapeut, eller under uddannelse, du er uddannet fitness instruktør, massør eller har anden kropslig uddannelse.
– Du har trænet Reformer i en længere periode og har en god forståelse for træningsformen
– Du har lyst til at undervise og se andre få resultater med deres krop
– Du har lyst til en uddannelse i din egen og andres krop
– Du har en dejlig positiv energi
– Du har tid til at undervise når uddannelsen er slut

Under uddannelsen
Du får en masse viden, som du skal kunne forvalte videre og det er med at få det prøvet af rent fysisk. En udfordring for mange nye Reformer instruktører er, at undervisningen kræver, at man ved, hvordan det skal føles på kroppen, og at man er i stand til i en queing at være så præcis, at resultatet af træningen kommer.
Så øv dig i at undervise de enkelte øvelser/programmet.
Tag venner og familie med og øv på dem.

Efter uddannelsen
Nu har du al information, program og viden som gør dig til Reformer instruktør. Brug dine sidste timer til at finjustere din queing, alternativer. Du har fået dit Reformer kørekort, nu skal du lære at køre bil.

DiplomEfter endt uddannelsesforløb modtager du et bevis på, at du har gennemgået denne uddannelse.

Reformer Tower 1
Målet med Tower uddannelsen er, at du kan bruge Tower i din  Reformer undervisning.  Pilates Tower uddannelsen forudsætter Pilates Reformer undervisnings erfaring. Vi arbejder ud fra et fast program, som du kan tage med dig ud på dine klasser, og som skal give dig en sikker og tryg basis som Pilates Reformer Tower instruktør.

Indhold Sikkerhed og set up af Reformer Tower – Grundig instruktion i, hvordan du underviser øvelserne sikkert og effektivt på Reformer Tower – Øvelser for begynder til øvet niveau – Modifikation og tilpasning af øvelserne – Hvad er målet med øvelsen og hvorfor skal vi træne den – Korrekt set up og udførsel af øvelser – Hensigtsmæssigheden af øvelserne til klasseundervisning – Cueing – Praktisk formidling af øvelserne – Forståelse og anvendelse af Pilates principperne i undervisningen – Praktisk forståelse og arbejde med øvelserne – Et færdigt program du kan tage med til din undervisning – Undervisning 3 Tower Master klasser med
Forventninger til dig    Du underviser i Pilates Reformer.

Hold Tower København 2016
Sted: CoreReformer, Frederikssundsvej 340, Brønshøj
Varighed: 20 timer
Pris kr. 4.500

UNDERVISERE
Frida Lehman
Dawne Likhodedova er certificeret Balanced Body Pilates Reformer instruktør. Er en del af Balanced Body Faculty og har eget studie i London, BePilates.